Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Znowu pływamy

Po krótkiej przerwie, dzieci ze świetlicy szkolnej wznowiły zajęcia na krytej pływalni w Kamiennej Górze. Pod opieką swoich wychowawców mają możliwość doskonalić swoje umiejętności pływackie.