Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

„TO I OWO O KSIĄŻCE”

07.03. uczniowie klas szóstych mieli okazję wykazać się znajomością lektur i nie tylko podczas Szkolnego Konkursu Czytelniczego. Uczestnicy rozgrywek rozwiązywali testy, głowili się nad diagramami i krzyżówkami. Dodatkowym utrudnieniem były konkurencje czasowe. Tytuł laureata zdobyli w tym roku: Daria Sowa (6a), Zuzanna Kiepas (6a) i Zofia Niemira (6b).