Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

„SREBRNA” WYCIECZKA „KOMPASIKA”

W dniu 28 listopada 2015 r. członkowie Szkolnego Koła Turystycznego „Kompasik” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na objazdową wycieczkę historyczną rozpoczynając poznawanie historii i miejsc związanych z działaniami wojennymi w dziejach Ziemi Kamiennogórskiej aktywnie włączając się do projektu „SZLAKAMI MIEJSC PAMIĘCI”.

Młodzi miłośnicy spędzania czasu wolnego poprzez poznawanie walorów historyczno-przyrodniczych swojego regionu, już po raz 25-ty wyruszyli na sobotnią wycieczkę. Od inauguracyjnej wyprawy w dniu 6 października 2012 r. szlakami turystycznymi po Rudawach Janowickich, uczestniczyło w nich ogółem 93 członków „Kompasika” w tym 87-ro uczniów oraz 6-ro opiekunów. Najaktywniejszymi uczestniczkami w dotychczasowej historii „Kompasika” są Martyna Nieczyperowicz i Martyna Szopniewska (po 19 razy), a z aktualnych członków najliczniejszym udziałem mogą pochwalić się: Dawid Skoczeń i Agata Wolska (po 12 razy), Nikola Klimczak i Karolina Latała (po 11 razy) oraz Zuzanna Adamska i Wiktoria Mańkowska (po 10 razy).

Rozpoczynając swoją „objazdówkę” dojechali do Pisarzowic, gdzie na terenie zabytkowego parku przy klasycystycznym pałacu rośnie najgrubszy w regionie jesion wyniosły – pomnik przyrody o obwodzie 630 cm w pierścienicy. Stąd wyruszyli do Leszczyńca, gdzie obok kościoła cmentarnego św. Bartłomieja rośnie jedyny w naszym regonie dwupniowy cis pospolity, a następnie na miejscowym cmentarzu zobaczyli płytę wraz z figurką anioła upamiętniającą więźniów filii Obozu Pracy „Gross-Rosen’ w Kamiennej Górze, którzy w czasie II wojny światowej pracowali i zostali zamordowani w tej miejscowości. Podczas jazdy do Ogorzelca zatrzymali się na jego granicy z Leszczyńcem, gdzie niedaleko posesji nr 1 mogli podziwiać kolejne drzewo objęte ochroną prawną jako pomnik przyrody okazały dąb szypułkowy.

Po przyjeździe do Ogorzelca niebieskim szlakiem turystycznym dotarli do pomnika wojennego odsłoniętego w 1925 r., który upamiętnia poległych podczas I wojny światowej (1914-1918) mieszkańców miejscowości oraz zobaczyli drugi na trasie swojej „objazdówki” pomnikowy dąb szypułkowy. Oba pomnikowe dęby szypułkowe cechuje wysoka witalność. Natomiast plany krótkiego spaceru tzw. „Drogą Głodu” na Przełęcz Kowarską pokrzyżował im pierwszy tegoroczny śnieg oraz niska temperatura.

Następnym przystankiem były dla nich Jarkowice, gdzie zobaczyli ruiny starego wapiennika, a obok „Srebrnego Potoku” kolejny na trasie sobotniej wycieczki pomnik przyrody – klon jawor o obwodzie 360 cm w pierścienicy. Przejeżdżając przez Miszkowice zobaczyli kolejny pomnik wojenny z czasów I wojny światowej upamiętniający poległych podczas działań wojennych mieszkańców wsi.

Kolejną miejscowością z miejscami upamiętniającymi działania wojenne była Lubawka, gdzie na cmentarzu komunalnym znajdują się groby ofiar faszyzmu, a podczas II wojny Światowej istniał Frauenarbeitslager Liebau założony we wrześniu 1944 r. na obrzeżach miasteczka (przy obecnej ulicy Mickiewicza). W obozie przebywało ok. 500 więźniarek – Żydówek, które zostały przywiezione z KL Auschwitz. Natomiast na terenie przykościelnym kościoła św. Anny zobaczyli zbiorową mogiłę 18 żołnierzy pruskich (13) oraz austriackich (5) poległych w trakcie walk podczas wojny austriacko-pruskiej w 1866 r.  Na żelaznej tablicy bez trudu można odczytać m. in. imiona i nazwiska oraz narodowość spoczywających we wspólnej mogile żołnierzy.

Na zakończenie swojej wycieczki historyczno-przyrodniczej przyjechali do Chełmska Śląskiego gdzie znajduje się Cmentarz Ofiar Faszyzmu – 77-miu więźniów  Obozu Pracy z Gross-Rosen istniejącego  na terenie tej miejscowości w czasie II wojny światowej. Po zapaleniu znicza, podobnie jak w innych miejscach upamiętniających pomordowanych więźniów Obozu Pracy „Gross-Rosen”, dojechali do centrum wsi i udali się do Lnianej Chaty „U Apostoła”, gdzie mogli rozgrzać swoje „przemarznięte kości” oraz wypić ciepłą, dobrą herbatę oraz skosztować smakowitej „Bomby Apostoła”. Ponadto w pomieszczeniu piwnicznym poszukiwali „ukrywającego się krokodyla”. Gospodarz Lnianej Chaty Adam Antas w oryginalny sposób – rymowanką – zaprezentował im historię Schömbergu, wielowiekowego miasteczka, w tym o cystersach krzeszowskich, których oryginalny słup graniczny oraz źródełko mogli zobaczyć w przydomowym ogródku. Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia na tle domów tkaczy „12 Apostołów” podeszli do okazałego kasztanowca białego rosnącego przy ul. Sądeckiej, a następnie na cmentarzu parafialnym zobaczyli pomnik wojenny upamiętniający ofiary wojny austriacko-pruskiej z 1866 r. oraz płytę poświęconą poległym podczas I wojny światowej mieszkańcom Chełmska Śląskiego, a także pień po wyciętej w 2012 r. sośnie wejmutce – pomniku przyrody, który został złamany podczas wichury. Pobyt w Chełmsku Śląskim zakończony został „sesją fotograficzną” przy pomniku św. Jana Nepomucena.

Już wyjeżdżając z gościnnego Chełmska Śląskiego, zza szyb autokaru zobaczyli, przy ul. Kamiennogórskiej 21, jedyny dom z tzw. „Siedmiu Braci” pozostały w nienaruszonym stanie. Dawny zespół siedmiu domów tkaczy adamaszku zbudowano w 1763 roku. Po dojeździe do Kamiennej Góry zakończyli swoją bardzo udaną, ale mroźną Jubileuszową Srebrną wycieczkę, która była dla nich pierwszym spotkaniem z wojennymi działaniami w dziejach Ziemi Kamiennogórskiej.