Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Poznawali historię i zabytki Opactwa Cystersów w Krzeszowie.

W dniu 14 listopada 2015 r. członkowie Szkolnego Koła Turystycznego „Kompasik” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na wycieczkę historyczną do Krzeszowa rozpoczynając poznawanie historii oraz zabytków Opactwa Cystersów w ramach projektu „SZLAKAMI MIEJSC PAMIĘCI”.

 

Młodzi miłośnicy spędzania czasu wolnego poprzez poznawanie walorów historyczno-przyrodniczych swojego regionu po przyjeździe do Krzeszowa przy ulicy Benedyktyńskiej podeszli do ogrodu posesji gdzie stoi kamienny krzyż (wykonany z piaskowca) typu łacińskiego – zabytek średniowiecznego prawa karnego. Kamienne krzyże stawiane były w XIV-XVI wieku przez nieumyślnych zabójców w wyniku rozstrzygnięcia sądowego w systemie kompozycyjnym, wynikających z zapisów prawa sasko-magdeburskiego, zakładającego możliwość pojednania się zabójcy z rodziną zamordowanego.

Następnie uczestnicy sobotniej wycieczki zobaczyli dwa okazałe dęby szypułkowe – pomniki przyrody (ul. Benedyktyńska 19 i ul. Sądecka 17), których obwody mierzone w pierścienicy (na wysokości 1,3 m.) mają 430cm oraz 354 cm. Oba ponad 100-letnie drzewa mają ok. 25 m. wysokości. I oznaczone są tabliczką „Pomnik przyrody prawem chroniony”.

Kolejnym zabytkiem średniowiecznego prawa karnego, który młodzi kamiennogórzanie zobaczyli przy ul. Jadwigi Śląskiej był wykonany z piaskowca kamienny pręgierz. Pręgierz to urządzenie służące do egzekwowania sprawiedliwości, chociaż w nie najwyższym wymiarze, głownie kar mających charakter hańbiący, do których zaliczano publiczne wystawienie skazańca lub chłostę. Najczęściej wystawienie pod pręgierzem odbywało się w dni targowe. Wykonanie w/w kar mogło być powiązane z wypaleniem piętna – najczęściej litery „R” /Renegatus/  na ciele skazańca. Kamienne pręgierze były stawiane od połowy XVI w. zastępując m. in. istniejące już pręgierze drewniane.

Po zobaczeniu trzeciego podczas wędrówki pomnika przyrody ożywionej – lipy drobnolistnej przy kapliczce Annasza – jednej z kapliczek Kalwarii Krzeszowskiej z XVIII w. oraz zwiedzeniu wnętrza kapliczki młodzi wędrowcy dotarli do Zespołu Klasztornego Opactwa Cystersów, którego zwiedzenie oraz pierwsze spotkanie z historią zakonu cystersów było głównym motywem członków „Kompasika”.

Poznawanie Zespołu rozpoczęli od zwiedzenia kościoła Wniebowzięcia NMP wybudowanego w latach 1728-1735 z inicjatywy opata Innocentego Fritscha, wyniesionego przez Papieża Jana Pawła II do godności Bazyliki Mniejszej. W należącym do najwyższej klasy dzieł barokowych kościele zobaczyli m. in. ołtarz główny z cudownym ikoną Matki Bożej Łaskawej, kościelne organy Michała Englera Młodszego, barokowe stalle oraz ambonę, a także jedną z bocznych kaplic – kaplicę św. Jana Nepomucena. Ponadto podziwiali na przęsłach sklepienia polichromię Georga Wilhelma Neunhertza (wnuka Michała Willmanna). Ze szczytu kościelnej wieży mogli podziwiać panoramę Krzeszowa oraz okolic. Nie zapomnieli również zobaczyć, niedawno udostępnionych do zwiedzania, klasztornych podziemi. Stąd udali się do Domu Opata, gdzie w pomieszczeniach na parterze zobaczyli liczne eksponaty związane z zakonem Cystersów.  Duże wrażenie na młodych turystach pozostawiła wizyta w kościele pw. św. Józefawybudowanego w latach 1692-1696 z inicjatywy opata Bernarda Rosy, Fasada kościoła zdobiona jest m.in. umieszczonymi w niszach figurami Świętej Rodziny, a wnętrza pokrywa polichromia ze scenami z życia św. Józefa wykonana przez Michała Willmanna, najwybitniejszego malarza śląskiego baroku.

Ponadto w trakcie spotkania z historią Cystersów młodzi turyści zwiedzili Mauzoleum książąt świdnicko-jaworskich, gdzie zobaczyli m.in. sarkofagi fundatora opactwa cystersów – Bolka I Surowego i jego wnuka Bolka II Małego, figury ich żon – Beatrycze i Agnieszki oraz epitafium Bolka III, który zmarł w wieku zaledwie kilku lat, uderzony kamieniem w głowę przez nadwornego błazna.Na zakończanie zwiedzania krzeszowskich zabytków zobaczyli Kaplicę Marii Magdaleny z repliką Grobu Pańskiego – przedostatniej stacji kalwarii krzeszowskiej usytuowanej na poziomie dolnego cmentarza klasztornego.

Następnie za czerwono-żółtymi znakami turystycznymi żwawo powędrowali do Betlejem, przysiółka Krzeszowa położonego nad potokiem Cedron, gdzie zobaczyli murowaną kaplicę Bożego Narodzenia, wzniesioną w latach 1674-78 (odprawiano w niej pasterki) oraz zwiedzili ośmioboczny, drewniany Pawilon Opatów na wodzie, który był miejscem wypoczynku i kontemplacji dla mnichów. Jego wystrójpochodzi z lat 1730-32, a malowidła Georga Wilhelma Neunhertza nawiązują do Starego Testamentu obrazując życie króla Dawida.

Po pożegnaniu się z DOMINIKIEM GWIŻDŻEM, który pomagał uczestnikom wycieczki poznać życie i historię krzeszowskich cystersów oprowadzając po zwiedzanych zabytkach, żwawo wyruszyli żółtym szlakiem w kierunku Długosza, którego zboczem, leśnymi ścieżkami dotarli do Kamiennej Góry kończąc swoją bardzo udaną 6-godzinną wycieczkę z historią i zabytkami zakonu cystersów w tle.