Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Tydzień bezpieczeństwa

W dniach 15.06. – 22.06.2015r. odbyła się w szkole akcja pod hasłem „Tydzień bezpieczeństwa”.

W tym czasie zorganizowano szereg działań i spotkań związanych z bezpieczeństwem dziecka w szkole i poza nią. Na zajęciach wychowawcy klas 1-6 omówili bezpieczne zachowania. Pedagog szkolny Monika Auksztulewicz podczas projekcji filmów dla uczniów klas 1-2 pt. „Uważaj Niebezpieczeństwo!”, „Zaczepił mnie obcy”, „Sama w domu”, „Niebezpieczny skarb” przypomniała podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznała uczniów ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Podczas naszego Tygodnia Bezpieczeństwa była przygotowana przez p. H. Czarnecką wystawa prac plastycznych naszych uczniów pt. „Szanuj życie...” Wszyscy rodzice, uczniowie i osoby odwiedzające naszą szkołę miały możliwość obejrzenia wystawy prac oraz przypomnieli sobie ważne numery telefonów alarmowych, które wisiały na gazetce szkolnej. Kolejnym działaniem było zaproszenie przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Kamiennej Górze p. M. Nieć, która udzieliła cennych informacji uczniom klas 1-3 na temat - „Bezpiecznych Wakacji”.

Wszystkim uczniom, wychowawcom, nauczycielom dziękuję za zaangażowanie i pomoc.

pedagog szkolny
Monika Auksztulewicz