Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Podsumowanie programu edukacyjnego dla uczniów klas 4-6

Trzymaj Formę!

            O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od naszego stylu życia. Poprawa stylu życia będzie najskuteczniejsza poprzez osobiste zaangażowanie i dawanie dobrego przykładu innym. W stylu życia bardzo ważne jest zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna.

Podczas zajęć z koordynator programu uczniowie zapoznali się:

•     z zasadami zdrowego żywienia,

•     potrafią samodzielnie wykonać PIRAMIDĘ ZDROWIA

•     potrafią czytać etykiety na produktach żywieniowych,

•     wiedzą jaka aktywność fizyczna jest korzystna dla zdrowia.

Sprawozdanie z realizacji programu wraz ze zdjęciami prac plastycznych zostały przekazane 22.05.2015r. do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Kamiennej Górze.

 Wszystkim uczniom gratuluję i dziękuję za współpracę.

 Koordynator programu

pedagog szkolny

mgr Monika Auksztulewicz