Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Podsumowanie programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas 1-6

„NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ...”

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW KLAS 1-6

 

„NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ...”

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

           W naszej szkole 22 maja 2015r. zakończyły się dwa ogólnopolskie programy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób odtytoniowych „Nie pal przy mnie, proszę...” dla uczniów klas 1-3 i „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas 4-6. Programy zostały zrealizowane w wybranych klasach 1-6. Głównym celem  było zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku jako koordynator programu przeprowadziłam działania edukacyjne metodą warsztatową.

W działaniach edukacyjnych zostały wykorzystane materiały edukacyjne, plakaty, ulotki.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Byli aktywni, otwarci, zagadnienie nikotynizmu nie było im obce. Posiadają dużą wiedzę dotyczącą  negatywnego wpływu palenia nikotyny na zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawozdania i zdjęcia prac plastycznych z realizowanych programów zostały przekazane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Kamiennej Górze.

 Wszystkim uczniom gratuluję i dziękuję za współpracę zapraszam na udział w kolejnej edycji w roku szkolnym 2015/2015.

 

 

Koordynator programu

pedagog szkolny

mgr Monika Auksztulewicz