Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Śladami historii naszego miasta

W ramach cyklu zajęć Śladami historii Kamiennej Góry wychowankowie Świetlicy Szkolnej zwiedzili Urząd Miasta. Pan Tadeusz Ferenc zaprosił wszystkich do Sali Witrażowej, w której opowiedział o najważniejszych momentach w historii naszego miasta.

Powiedział również o ciekawostkach architektonicznych budynku Ratusza, Sali Witrażowej oraz o samych witrażach. Odpowiedział na wiele, nie zawsze prostych pytań.

Kolejnym etapem zajęć było odwiedzenie miejsc w których dawniej mieściły się magistraty Kamiennej Góry (przy ulicy K. Miarki oraz na kamiennogórskim Rynku).

Uczniowie wysłuchali legendy O herbie Kamiennej Góry. Wykonali również herby wykorzystując w swojej pracy bibułowe kulki. Stworzone prace zdobią salę w świetlicy.