Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Ósmoklasiści uczyli się udzielać pierwszej pomocy

W piątek, 02 września 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze pan Adrian Książek przeprowadził zajęcia z uczniami klas ósmych. Treścią zajęć było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.