Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Pożegnanie klas 8

W czwartkowe popołudnie na boisku szkolnym zebrali się ósmoklasiści, by w uroczysty sposób pożegnać się z murami szkoły podstawowej. Ten etap edukacji mają już za sobą. 

Było odświętnie smile. Uczniowie klas ósmych zaprezentowali poloneza ćwiczonego przez ostatni czas pod czujnym okiem Pani Iwony Niemas. Pożegnanie przygotowali siódmoklasiści pod opieką Pani Joasi Zubek, Joasi Bodzek, Magdaleny Kwiatkowskiej, Agaty Gemzy i Sławomira Skotarczaka. Oprawą muzyczną zajęła się Pani Ania Kosturek.

Były podziękowania, życzenia i wzruszenia.

Drodzy ósmoklasiści ... rozwijajcie skrzydła...