Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

pomagamy

Wolontariusze, samorząd uczniowski, nauczyciele, rodzice ... słowem cała społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się w pomoc dla Ukrainy.