Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Stypendystka Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego

We wrześniu otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu naszej szkole stypendium z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego w wysokości 1000 zł. Jest to kontynuacja inicjatywy podjętej przez Patrona Fundacji w sprawie pomocy stypendialnej dla uczniów szkół podstawowych. Do stypendium została wytypowana uczennica klasy 8f.

Serdecznie gratulujemy!!!

Fundacji dziękujemy za wyróżnienie!