Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Logopedyczny konkurs "Jesienne wierszyki łamiące języki"

Mamy już wyniki logopedycznego konkursu !!! Zadaniem uczniów było napisanie jesiennego wiersza nasyconego trudnymi głoskami języka polskiego. I miejsce zdobył Filip Moryson, II miejsce należy do Kacpra Maciosza, natomiast III do Olgierda Gawina-Bakszasa. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomem i upominkiem. Serdecznie gratuluję.

Organizator: Magda Etryk