Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Kurs dla rodziców

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zagrożeniami, na jakie narażone są Państwa dzieci, płynącymi z niewłaściwego wykorzystania internetu, zachęcam do realizacji kursu online dla rodziców. Kurs dzięki Fundacji Orange jest dostępny pod linkiem:   https://fundacja.orange.pl/kurs/
Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:
1. Podstawy bezpieczeństwa w internecie.
2. Szkodliwe treści.
3. Serwisy społecznościowe i ochronę prywatności.
4. Relacje w sieci i cyberprzemoc.
5. Zakupy online i nadużywanie internetu.


Pedagog szkolny
Katarzyna Sawicka