Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

CHCĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ŻYĆ

W dniach od 6 do 20 września 2021 w naszej szkole przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w klasach 4, 5, 6, 7 i 8-ych.

Zajęcia przeprowadzono zgodnie z przedłożonym programem profilaktycznym „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć - edycja V”.

Co roku dla każdej klasy realizowany jest kolejny moduł zajęć. Zajęcia nie powtarzają się.

            W ramach programu przeprowadzonych zajęć odbyło się:

* po 2 godz. w klasach 4 -ych.

* po 3 godz. zajęć z uczniami klas 5, 6, 7 i 8.

* uzależnienia chemiczne - substancje - legalne i nielegalne

* Polskie prawo wobec narkotyków i dopalaczy

* mechanizmy uzależnienia, zachowania które uzależniają [Internet, gry komputerowe i inne…]

* przemoc-ofiara przemocy, świadek przemocy i sprawca przemocy. Cyberprzemoc - skutki psychologiczne hejtu. Polskie prawo karne i cywilne wobec hejtu

* portale społecznościowe - zagrożenia w sieci - hazard

* Pandemia – wpływ zdalnego nauczania, na nadużywanie Internetu i urządzeń z nim powiązanych

Jest to rozszerzony program, w dużej części poświęcony redukcji skutków psychologicznych izolacji w czasie pandemii wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w szkole z dziećmi.

Dzieci dowiedziały się jak działa sieć pomocowa w szkole w wypadku jeśli rodzice nadużywają alkoholu. Jakie kroki mają podjąć, żeby otrzymać w tej sprawie pomoc na terenie szkoły. Wewnętrzna sieć pomocowa:

nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog

            Spada zainteresowanie narkotykami na rzecz portali społecznościowych i różnych aplikacji w telefonach komórkowych. Jest coraz więcej spraw w Sądach z powodu stosowania przez dzieci i młodzież przemocy internetowej.

            W rozmowach z dziećmi i młodzieżą na temat używania komputerów w czasie zdalnego nauczania, powtarza się, że dzieci często po 10-15 godzin {łącznie}, dziennie siedziały przy komputerze lub telefonie, bez kontroli rodziców. Przed pandemią była grupa dzieci i młodzieży, która wykazywała cechy uzależnienia od różnych ekranów [TV, Komputer, Laptop, Gry Playstation i Telefony Komórkowe], a po pandemii wyłania się następna grupa, może to być ok 50 % populacji uczniów, wszystkich typów szkół.

Może to oznaczać, że z okresu pandemii i ponadrocznej izolacji dzieci w domach, przed komputerem, wyłoni się dość duża grupa dzieci, uzależnionych od funkcjonowania w życiu, za pomocą sieci.

W szpitalach psychiatrycznych, zaczynają się pojawiać pacjenci 10-12 rok życia, z bardzo ostrymi zespołami odstawiennymi od telefonu komórkowego, gdzie niezbędna jest interwencja, nawet farmakologiczna.

            Wiedza którą dzieci mają o narkotykach i dopalaczach może brać się z tego, że obecność tych nazw w codziennym życiu dzieci Internet, czasopisma i telewizja], jest na każdym kroku, lub z tym, że wśród znajomych tych dzieci są osoby starsze biorące narkotyki. Rynek narkotykowy w czasie pandemii zmienił się tak, że trudniej jest je kupić i są droższe.

Obecnie w szkołach podstawowych są uczniowie którzy wchodzą już w okres dojrzewania i to związane jest niekiedy ze słabszym wpływem rodziców i dorosłych. Jest okres poznawania i u niektórych próbowania min. narkotyków lub dopalaczy. Dzisiejsza granica inicjacji narkotykowej to coraz częściej 5-6 klasa SP. Coraz częściej wśród nowych klientów Poradni w trakcie wywiadu podają wiek inicjacji 11-12 r. ż. W mojej praktyce zawodowej zdarzają się pacjenci którzy w 8-9 roku życia mieli pierwsze doświadczenie z narkotyzowaniem się. Prawie zawsze narkotykiem inicjującym jest marihuana, która dalej często traktowana jest jako narkotyk niegroźny. Większym zagrożeniem może być grupa dzieci mającej kontakty z komputerem, nikotyną i alkoholem.

            W czasie prowadzonych zajęć, dzieci wypowiadały się na temat jak sobie radzą z izolacją i jak pomagać tym, którzy z powodu izolacji tracą kontakt ze szkoła i grupą rówieśniczą.

            Dzieci bardzo dobrze rozumieją, że uzależnienie jest chorobą systemową, w której tak naprawdę cierpią bliscy, czyli dzieci i rodzina.

            Dzieci beztrosko mówią o tym, że zdarza im się mieć kilkunastogodzinne, weekendowe maratony na komputerze.

Część mówiła, że ich rodzice nie limitują godzin, które dziecko może spędzać przy komputerze. Większość dzieci wbrew obowiązującemu prawu jest zarejestrowana na FB, nie mając 13 lat, często za zgodą rodziców.

Zajęcia odbywały się w ścisłej współpracy z panią pedagog tej szkoły, która cały czas była pomocna w przeprowadzeniu tych zajęć, jak również niekiedy konsultowaliśmy razem nauczycielami, poszczególne przypadki dzieci, które w czasie zajęć dawały sygnały, że gorzej radzą sobie z pandemią i izolacją.

W październiku 2021 zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny dotyczący uzależnień dla uczniów klas 4-8.

Uczniów serdecznie zapraszam do udziału. 

Uśmiech

Monika Auksztulewicz