Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Sprzątanie Świata

28 AKCJA

Sprzątanie świata - Polska 2021

pod hasłem ,,Myślę, więc nie śmiecę”

W piątek, 17 września 2021 roku, nasza szkoła (Szkoła Podstawowa nr1 im. ks. Jana Twardowskiego) włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”.

 

Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się  nasz negatywny wpływ na środowisko. W tym dniu uczniowie wraz z nauczycielami podjęli się różnych akcji poprzez piosenki, wiersze oraz rajdy piesze  udając  się w teren  leśny, pobocza dróg  i ścieżki rowerowe. Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.:)

W związku z powyższym chcielibyśmy podziękować Urzędowi Miasta Kamienna Góra za pomoc w formie dostarczenia worków i rękawic do zbierania odpadów.