Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Bezpieczne wakacje

Jak co roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły dzięki insp. ds. nieletnich P. Marcie Nieć przypomnieli sobie zasady bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji. Dzieci zostały ostrzeżone przed obcymi, niebezpiecznymi zabawami nad wodą i w domu. Zostały przypomniane zasady zachowania w sytuacji zagrożenia życia oraz numery telefonów alarmowych. Cieszymy się ze wsparcia policjantki- takiej wiedzy nigdy za wiele.