Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Pasowanie na czytelnika

I wreszcie w dnach od 26 stycznia do 5 lutego 2021 roku odbyło się PASOWANIE NA CZYTELNIKA pod hasłem Mała książka - wielki człowiek!!! Najmłodsi uczniowie nietypowo, bo w maseczkach zostali włączeni do grona czytelników naszej szkoły. Doskonale odgadywali zagadki związane z postaciami z baśni, poznali zasady korzystania z biblioteki szkolnej i prośby książki. Po uroczystym pasowaniu, każdy otrzymał Wyprawkę Czytelniczą ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W kolejnych dniach, momentem pełnym emocji było pierwsze wypożyczenie książki. Podekscytowani pierwszoklasiści wyszukiwali odpowiedniej dla siebie lektury. Każdy z nich otrzymał na pamiątkę tego wydarzenia przygotowaną przez panie bibliotekarki  zakładkę.

Cieszymy się z NOWYCH CZYTELNIKÓW i życzymy przeżycia wielu fantastycznych chwil z książką!