Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Sprzątanie świata

27AKCJA

Sprzątanie świata - Polska pod hasłem
,,Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”

W piątek, 18 września 2020 roku, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. W tym roku w związku z pandemią COVID-19 akcja została rozszerzona o kilka dni, od 18 do 25.09.2020r. (powód-zdrowie i bezpieczeństwo ucznia). Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Te dni uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren: lasy, pobocza dróg, tereny przyległe do akwenów wodnych, tereny zielone przyległe do szkoły. Wyposażeni w maseczki, worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

W związku z powyższym chcielibyśmy podziękować Urzędowi Miasta Kamienna Góra.

Autor: A. Madziar-Cabała