Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kampania "Biała Wstążka"

Największa w świecie kampania mająca na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich kierowana.

Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Organizatorem w naszym mieście był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze również włączyła się do tych działań.

W czwartek, 5 grudnia 2019 r., ulicami Kamiennej Góry przeszły wolontariuszki z klasy 6e: Nadia Atleńska, Nina Atleńska, Marcelina Jasiuk, Amelia Prokopowicz, Magdalena Wojtaszek, Kinga Wieszczeczyńska dziewczęta wręczały mężczyznom ulotki i białe wstążki.

Wszystkim bardzo dziękuję.

Członek Zespołu interdyscyplinarnego

Monika Auksztulewicz

Autor: M. Auksztulewicz

Galeria