Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„Bliżej siebie - dalej od narkotyków, przemocy i agresji”

W czwartek, 24 października 2019 r., w naszej szkole odbyło się spotkanie dla uczniów klas 4-8 z legendarnym muzykiem lat 80tych, perkusistą Wiesławem Błażkiewiczem – pseudonim „Blacha”.

Wiesław „Blacha” Błażkiewicz swoją artystyczną drogę rozpoczynał początkiem lat 80 – tych na deskach sceny w Jarocinie z punkową kapelą – „Gzyms”.

Przed dwudziestu laty wyszedł z nałogów poświęcając cały swój trzeźwy czas na propagowanie zdrowego, bezpiecznego stylu życia.

„Bliżej siebie - dalej od narkotyków, przemocy i agresji” – był to  program motywacyjny mówiący o tym, że żadna sytuacja życiowa nie powinna skłonić młodego człowieka do sięgania po używki, żaden młody człowiek nie powinien używać przemocy i agresji, ponieważ nie prowadzi to do niczego dobrego…

Celem programu było:

- dostarczanie wiedzy na temat uzależnień, wpływu alkoholu, narkotyków, dopalaczy, przemocy i agresji na życie w rodzinie, a szczególnie na młodzież;

- kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z używaniem środków odurzających;

- wyuczenie się praktycznych umiejętności chronienia siebie, w tym niekonfliktowego odmawiania.

Uczestnicy spotkania byli zaciekawieni, zadowoleni, chętnie współpracowali z artystą,

mieli również możliwość samodzielnego zagrania na perkusji i świetnie im to wychodziło…

Autor: M. Auksztulewicz