Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Ubezpieczenie uczniów

UBEZPIECZENIE  UCZNIÓW

w roku szkolnym 2021/2022

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.

Vienna Insurance Group

al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

POLISA typ 184 nr 1045075

Stawka ubezpieczenia ucznia: 70 zł