Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Logopedyczne zabawy

Logopedyczne zabawy i zajęcia grupowe? Tak!!! 

Spotykamy się systematycznie i dobrze bawimy. Zajęcia "trening słuchu z elementami logorytmiki" rozwijają nasz słuch fonemowy, umiejętność czytania ze zrozumiem oraz pisania.