Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Logopedyczne zabawy

Logopedyczne zabawy i zajęcia grupowe? Tak!!! 

Spotykamy się systematycznie i dobrze bawimy. Zajęcia "trening słuchu z elementami logorytmiki" rozwijają nasz słuch fonemowy, umiejętność czytania ze zrozumiem oraz pisania.


Autor: M. Etryk

Galeria