Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Mamy Samorząd

Dnia 26.09.2017 r. odbyły się wybory przewodniczącego szkoły. 
Kandydaci:
1. Paulina Majerska kl. 5a
2. Mateusz Wrona kl. 5b
3. Krysia Siwak kl. 5b
4. Maja Basta kl. 5f
5. Ola Dzimidowicz kl. 5f
6. Marysia Oleksy kl. 6b
7. Zosia Makaś kl. 7c
Po wysłuchaniu krótkich prezentacji, przewodniczący klas 4 - 7 wzięli udział w głosowaniu tajnym. 
A oto wyniki:
Przewodnicząca - Zosia Makaś kl. 7c
Z-ca przewod.- Ola Dzimidowicz kl. 5f
Sekretarz - Mateusz Wrona kl. 5b
Skarbnik - Paulina Majerska kl. 5a