Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Wodne ABC

W poniedziałek, 11 czerwca 2017 roku młodzi wędkarze ze szkółki wędkarskiej PZW Kamienna Góra „Miasto” zostali zaproszeni na „wodne” warsztaty do naszej szkoły. 

Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony i oszczędzania wody, która jest nie tylko środowiskiem życia wielu organizmów, ale także podstawową substancją wszelkich procesów życiowych. Podczas zajęć młodzi wędkarze wskazywali na mapie i globusie zasoby wodne na Ziemi, poznawali właściwości fizykochemiczne wody m.in. przedstawiali za pomocą modelu drobinowego stany skupienia wody oraz układali model cząsteczki wody. Na rybim szkielecie zapisywali przyczyny i skutki zanieczyszczenia wody. Następnie przeprowadzili proste doświadczenie symulujące zanieczyszczanie wody – „symboliczna rzeka” bardzo szybko zaczęła przypominać ściek. Aby sprawdzić, czy tak zanieczyszczoną rzekę można oczyścić, zbudowali filtr do uzdatniania wody. Analiza właściwości przefiltrowanej wody wykazała nieodwracalność procesu degradacji wody. W dalszej części warsztatów chłopcy szukali odpowiedzi na pytania: Jak wyglądają, gdzie żyją i jakie mają zwyczaje ryby polskich rzek, jezior i morza?. Na rysunku biegu rzeki, na podstawie opisów, umieszczali sylwetki ryb – niewątpliwie wiedza, jaką posiadają młodzi wędkarze bardzo mi zaimponowała. Na zakończenie zajęć obejrzeli pod binokularem łuski ryby oraz utrwalili jej budowę.