Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / SKO

SKO

SKO - Szkolna Kasa Oszczędności

Historia

Pierwsze szkolne kasy oszczędności powstały w XIX wieku w Belgii, następne w Anglii, Francji, Niemczech i Austrii. Na ziemiach polskich sama idea oszczędzania przez dzieci była poruszana już przez Komisję Edukacji Narodowej, od 1773. Od początków XX wieku były podejmowane próby utworzenia szkolnych kas, ponieważ ziemie polskie znajdowały się wówczas pod zaborami, powstałe szkolne kasy miały charakter lokalny. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1925 r. dzięki utworzeniu Szkolnych Kas Oszczędności. Pierwsze z nich rozpoczęły działalność w 1927 r., a w 1935 r. zostały objęte zarządem wtedy jeszcze Pocztowej Kasy Oszczędności. Patronat nad Szkolnymi Kasami Oszczędności trwa do dziś i jest statutowym obowiązkiem Banku PKO.

Stan aktualny

Członkami SKO mogą być uczniowie szkół lub drużyny harcerskie działające przy szkole. Ich interesy wobec Banku reprezentuje nauczyciel - opiekun SKO. Bank wystawia obiegową książeczkę oszczędnościową na szkołę i nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły. Na tę książeczkę wpłacane są zbiorczo oszczędności uczniów. Indywidualne wpłaty rejestrowane są natomiast na książeczce, której właścicielem jest członek SKO.

Aktualnie działa w Polsce ok. 2 500 Szkolnych Kas Oszczędności, w tym ok. 2300
w szkołach podstawowych, ok. 185 w gimnazjach i ok. 15 w szkołach średnich. Zrzeszają one ponad 250 tys. członków. Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna. Taką rolę ma spełniać organizowany dla szkół od ponad 40 lat konkurs „Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO". Bierze w nim udział ponad tysiąc SKO z całej Polski.

Artykuły

Konkurs plastyczny SKO

2015-11-17

Zachęcamy dzieci z klas 1-5  naszej szkoły, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
„zjawiSKOwa choinka"- konkurs plastyczny SKO.

Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny SKO

Nowość w SKO

2012-05-14

Konto dla Ucznia

Przeznaczeniem SKO Konta dla Ucznia jest indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6-13 lat będących członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski SA i udostępnionych dla SKO Konto dla Ucznia.

SKO Konto dla Ucznia udostępnione jest w:

  • Serwisie internetowym SKO (www.sko.pkobp.pl) dzieciom będącymi członkami SKO
  • Serwisie bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) uprawnionym Opiekunom SKO oraz przedstawicielom ustawowym albo opiekunom prawnym posiadającym w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej, po złożeniu odpowiedniej dyspozycji.

Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO lub w Oddziale Banku.

Każdy uczeń naszej szkoły może zostać posiadaczem takiego konta. Wystaczy skontaktować się z opiekunem SKO i wypełnić druk OŚWIADCZENIA. To takie proste!

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
opiekun SKO - Dorota Jahołkowska

Czytaj więcej o: Nowość w SKO

Wycieczka do Wrocławia

2012-10-25

- Jesteś członkiem SKO?

- Masz ochotę przeżyć naukową przygodę?

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Czytaj więcej o: Wycieczka do Wrocławia