Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Pamiętamy o tych, którzy odeszli….

2017-11-02
Powiększ zdjęcie

Dnia 28.10.2017 roku wolontariusze postanowili zaprosić do współpracy Samorząd Szkolny i w związku ze zbliżającym się dniem 1 listopada, wspólnie postanowili wybrać się na pobliski cmentarz i uporządkować zaniedbane groby. Wyposażeni w odpowiednie przyrządy do pracy, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, pod czujnym okiem Pani Eweliny Wielochy i Emilii Nieczyperowicz, zabrali się do porządkowania szczególnie, zapomnianych, dawno nieodwiedzanych grobów.

Czytaj więcej o: Pamiętamy o tych, którzy odeszli….

Szydełkowanie? Naprawdę?

2017-11-02
Powiększ zdjęcie

W środę, 25 października klasa 5b wzięła udział w warsztatach rękodzielniczych zorganizowanych przez Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Czytaj więcej o: Szydełkowanie? Naprawdę?

OGŁOSZENIE

2017-11-02

Gmina Miejska Kamienna Góra

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

www.kamiennagora.pl

kontakt: izabela.przyk@umkg.pl

tel. 75 744 1712

 

W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na stanowisko dotyczące obsługi finansowej i rozliczeń projektu.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE