Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / SKO / Nowość w SKO

Nowość w SKO

Konto dla Ucznia

Przeznaczeniem SKO Konta dla Ucznia jest indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6-13 lat będących członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski SA i udostępnionych dla SKO Konto dla Ucznia.

SKO Konto dla Ucznia udostępnione jest w:

  • Serwisie internetowym SKO (www.sko.pkobp.pl) dzieciom będącymi członkami SKO
  • Serwisie bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) uprawnionym Opiekunom SKO oraz przedstawicielom ustawowym albo opiekunom prawnym posiadającym w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej, po złożeniu odpowiedniej dyspozycji.

Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO lub w Oddziale Banku.

Każdy uczeń naszej szkoły może zostać posiadaczem takiego konta. Wystaczy skontaktować się z opiekunem SKO i wypełnić druk OŚWIADCZENIA. To takie proste!

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
opiekun SKO - Dorota Jahołkowska